Blog

Inteligentna Automatyzacja: Rewolucja w Twojej strategii biznesowej

Transformacja i Rewolucja: Przypadek dla Inteligentnej Automatyzacji w Twojej Strategii Biznesowej 🌟 W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, gdzie adaptacja i innowacja są nie tylko zaletami, ale wymogami przetrwania, inteligentna automatyzacja (IA) stanowi kręgosłup transformacji cyfrowej. IA już nie jest tylko terminem technologicznym; stała się fundamentalną zmianą w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa podchodzą do pracy, od rynków finansowych po opiekę zdrowotną. Przypadek Narodowej Służby Zdrowia w UK, gdzie automatyzacja skierowań pozwoliła zaoszczędzić £220,000 i skróciła czas procesu z 25 minut do zaledwie 5, to tylko jedna z wielu historii sukcesu. To są konkretne wyniki, które mówią same za siebie. Wpływ Inteligentnej Automatyzacji W świecie, gdzie aplikacje biznesowe są równie zróżnicowane jak rynki, które obsługują, IA oferuje spójność, efektywność i możliwości, jakie do niedawna wydawały się nieosiągalne. Od zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) do konwersacyjnej AI – jest to zintegrowany ekosystem, który umożliwia firmom osiągnąć więcej przy mniejszym nakładzie zasobów. Niemniej, pomimo tych sukcesów, stajemy przed wyzwaniami, jak np. rozwijanie i utrzymanie odpowiednich umiejętności wśród pracowników. Dodatkowo, zarządzanie zmianą wdrażania IA może dodać nowych wyzwań menadżerom. Strategie implementacji IA 🔍 Gdzie zacząć? 🔍 Dostosowanie do strategii: Określ, jak IA wspiera Twoje cele biznesowe. Wsparcie kierownictwa: Zapewnij wsparcie i zrozumienie wartości IA. Wybór partnera: Wybierz dostawcę, który najlepiej wspiera Twoją branżę i cel. Przegląd i adaptacja: Monitoruj i dostosowuj działania, aby pasowały do dynamicznie zmieniającego się środowiska. Inteligentna automatyzacja nie jest już „opcją” – to konieczność dla przedsiębiorstw, które chcą nie tylko przetrwać, ale i prosperować. Czy Twoja firma jest gotowa na IA? Autorka: Joanna Sioła, Digital Sales Specialist

czytaj więcej »

Technologia, która rewolucjonizuje współczesny biznes w 2023 roku

Robotic Process Automation (RPA) – Technologia, która rewolucjonizuje współczesny biznes W ciągu ostatnich lat Robotic Process Automation, czyli RPA, zyskało niezwykle ważne miejsce na mapie technologicznej. Oferując nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów, przechodzi przez fazę wykładniczego wzrostu, przekształcając wiele branż – od finansów po opiekę zdrowotną. 🤖 Oto kluczowe role RPA w 2023 r.: Automatyzacja zadań administracyjnych: RPA ulepsza zadania administracyjne, ograniczając interwencje człowieka, co prowadzi do zwiększenia wydajności i produktywności. Procesy zarządzania danymi nie były dotąd tak proste! Obsługa klienta i wsparcie: Dzięki chatbotom i zautomatyzowanym procesom opartym na RPA firmy mogą zapewnić całodobowe wsparcie, zwiększając satysfakcję klientów. Procesy finansowo-księgowe: Boty RPA znacznie ograniczają błędy ręczne w raportowaniu finansowym, przynosząc oszczędności kosztów. Generowanie płatności bankowych na dużą skalę teraz jest możliwe w krótkim czasie! Zarządzanie łańcuchem dostaw: W obliczu globalnych niepewności, RPA umożliwia firmom szybsze dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Operacje IT: Od testowania oprogramowania po konserwację serwerów, RPA odgrywa kluczową rolę w działaniach IT, zapewniając większą niezawodność systemu. Z najnowszej analizy wynika, że rynek RPA osiągnie wartość 66 079,34 mln USD do 2032 r. z rocznym tempem wzrostu ok. 37,9% w latach 2023-2032. 🔍 W dobie szybkich zmian technologicznych, RPA stanowi jedno z kluczowych narzędzi wspierających transformację cyfrową. To co było kiedyś wizją przyszłości, dzisiaj staje się rzeczywistością w wielu sektorach gospodarki. Dla organizacji, które chcą być o krok przed konkurencją, inwestycja w RPA to nie tylko trend, ale przede wszystkim źródło sukcesu! Skontaktuj się z nami i odkryj, co RPA może zrewolucjonizować w Twojej firmie! Autorka: Monika Serafin, Service Delivery Manager

czytaj więcej »

Czy transformacja cyfrowa to niezbędny krok w dzisiejszym biznesie?

Transformacja Cyfrowa: wybór czy ultimatum? 👩‍💻🌐 Zmieniający się świat biznesu pokazuje, że transformacja cyfrowa nie jest już tylko opcją – staje się koniecznością. Rozwój technologii i cyfryzacja zmieniają nasz świat w niesamowitym tempie, a kluczem do zrozumienia i adaptacji tych zmian jest właśnie transformacja cyfrowa.🌍 Oto co musisz wiedzieć o transformacji cyfrowej: 1️⃣ Unikalność vs. podstawy: Każda transformacja cyfrowa jest inna, ale fundamenty są zawsze wspólne. To trochę jak budowanie domu – indywidualne projekty, ale solidne podstawy są kluczem! 🏠🔑 2️⃣ Ewolucja, a nie rewolucja: Mimo ogromu zmian, cały proces musi być zaplanowany i konsekwentnie realizowany. To droga dążąca do wszechobecnej optymalizacji. 🌱➡️🌳 3️⃣ Całościowe podejście: Transformacja dotyka każdego zakątka organizacji, łącząc różne obszary, ludzi i technologię. 🔗 4️⃣ Moc w danych: Bez nich, transformacja staje się niemożliwa. Pomagają w osiąganiu doskonałości operacyjnej, optymalizacji i innowacji. 🔑📊 5️⃣ Przyspieszenie działania: Wdrożenie technologii oraz automatyzacja to nie tylko o odciążenie pracowników, ale też o innowacyjność prowadzącą do optymalizacji. 🚀⏩ 6️⃣ Bezpieczeństwo przede wszystkim: W erze cyfrowej ochrona informacji staje się priorytetem. Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym obszarem dotyczącym każdej sfery działalności przedsiębiorstwa. 🔒💡 Z transformacją cyfrową wiąże się wiele wyzwań, ale patrzymy na nią z dużym optymizmem. Dlaczego? Bo widzimy w niej więcej szans niż zagrożeń. Aby dowiedzieć się więcej, polecamy raport Digital Sharpers “13 faktów o transformacji cyfrowej… czyli wszystko co chciałbyś wiedzieć o cyfryzacji, ale bałeś się zapytać”. To kompendium wiedzy, które pomoże Ci nawigować w świecie transformacji cyfrowej! 📘🧐 Zapraszamy do kontaktu i wspólnej podróży w przyszłość cyfryzacji! 🤝💼 Autorka: Monika Serafin, Service Delivery Manager

czytaj więcej »
Człowiek rozmawiający z robotem

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji Jak liderzy biznesowi mogą zmaksymalizować potencjał wprowadzenia Generative AI 🧑‍💻 📈 W ciągu ostatniej dekady gwałtownie wzrosły inwestycje w innowacyjne technologie. Według badania McKinsey z 2022 r., „wykorzystanie sztucznej inteligencji wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat” 📱 Liderzy biznesowi coraz częściej postrzegają generatywną sztuczną inteligencję jako potężne narzędzie do innowacji i rozwiązywania problemów. Generative AI może służyć do automatyzacji złożonych procesów, tworzenia spersonalizowanych doświadczeń dla klientów, a nawet generowania nowych pomysłów i projektów 🧑‍💼 Jednak przedsiębiorcy muszą być świadomi potencjalnych pułapek generatywnej sztucznej inteligencji i powinni zapewnić podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania: 1️⃣ Halucynacje — sztuczna inteligencja może generować niedokładne lub wprowadzające w błąd wyniki, zwłaszcza w przypadku złożonych danych lub obrazów. Mogą one stanowić istotną wadę w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak opieka zdrowotna czy usługi finansowe, gdzie spójność i dokładność mają kluczowe znaczenie. 2️⃣ Deepfake — algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji mogą tworzyć media na podstawie wzorców wyuczonych z istniejących danych. Jednak ich niewłaściwe użycie może prowadzić do tworzenia deepfake’ów – takich jak zmanipulowane filmy lub obrazy – które rozpowszechniają dezinformację. Tworzenie wysoce realistycznych fałszywych mediów może nawet prowadzić do szantażu i utraty reputacji. 3️⃣ Prostota — generatywna sztuczna inteligencja może być nieprzejrzysta, co utrudnia zrozumienie, w jaki sposób dochodzi do decyzji lub wyników. Może to prowadzić do braku zaufania i może utrudniać wyjaśnienie wyników zainteresowanym stronom. 4️⃣ Kwestie prawne i etyczne — podobnie jak w przypadku każdej technologii sztucznej inteligencji, Generative AI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi związanymi z prywatnością danych, własnością intelektualną i stronniczością. Liderzy biznesowi muszą przestrzegać odpowiednich praw i przepisów, a także zajmować się kwestiami etycznymi związanymi z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. 5️⃣ Kwestie związane z zabezpieczeniem — udostępniana duża ilość danych przez użytkowników w celu generowania nowych treści daje modelom Generative AI więcej danych do trenowania i ulepszania. Jednocześnie sprawia, że ​​dane są podatne na naruszenia bezpieczeństwa i problemy z prywatnością danych. Konieczne jest upewnienie się, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych i danych klientów. Liderzy biznesowi, zdają sobie sprawę z potencjału, jaki oferuje generative AI. Coraz chętniej włączają ją do swoich szerszych planów transformacji cyfrowej. Ważne jest, aby pamiętać o jednym. Chociaż technologia jest taka sama dla wszystkich, jej przyjęcie i wdrożenie pomoże firmom w różnicowaniu ich ofert i zmianie modelu operacyjnego 🧑‍💻 Skontaktuj się z nami i dowiedź się jak możemy pomóc Ci w cyfrowej transformacji. Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »