Studium przypadku

Proces zarządzania danymi wykonawcy w JD Edwards

Ze względu na dynamiczny rozwój, w roku 2020, firma IMI Hydronic Engineering postanowiła wykorzystać pracownika wirtualnego. Firma mierzyła się z dużą liczbą zapytań od klientów z całego świata i w związku z tym potrzebowała przyspieszenia obsługi.

Generowanie płatności bankowych

Przygotowanie pakietów finansowych wymagało zatwierdzenia pracowników na różnych stanowiskach, w różnych momentach procesu. Ilość danych do weryfikacji była bardzo duża, co stwarzało dodatkowe ryzyko błędów.

Migracja danych do systemu Merit ERP

Kluczowym oczekiwaniem Trans.eu było szybkie i bezbłędne wprowadzenie danych księgowych do nowego systemu ERP. Wyzwaniem było to, że dotyczyły one aż trzech spółek. Każda z nich wykorzystuje różne rodzaje dokumentów. W efekcie logika pobierania i wprowadzania informacji różniła się w każdej z nich. 

WHT – dochowanie należytej staranności

Eksperci XELTO DIGITAL przygotowali robota automatyzującego proces weryfikacji naliczania podatku WHT. Jego działanie zostało zaprogramowane zgodnie z zasadą dochowania należytej staranności.

W jaki sposób RPA usprawnia wypłaty w Hotelach Pytloun?

Robot pracuje raz w miesiącu nocą i sprawdza wszystkie karty każdego pracownika w każdym hotelu.

Przetwarzanie dziennych raportów nigdy nie było prostsze

W Gorenje każdego dnia rano konieczne jest tworzenie raportów, które uwzględniają
dzienną sprzedaż i stan magazynu.

Procesy najczęściej wybierane do automatyzacji

 • Wyszukiwanie kandydatów;
 • Selekcja i ocena kandydatów;
 • Proces wdrażania do firmy nowego pracownika;
 • Lista płac;
 • Ocena wydajności;
 • Trening

I wiele więcej…

 • Automatyzacja AP (przetwarzanie faktur od przyjęcia do rozliczenia);
 • Zarządzanie wyciągami bankowymi;
 • Uzgadnianie międzyfirmowe;
 • Walidacja transakcji;
 • Sprawozdawczość podatkowa;
 • Planowanie i prognozowanie finansowe

I wiele więcej…

 • Przydział zleceń serwisowych;
 • Zarządzanie zmianami w  Masterdata

I wiele więcej…

 • Ekstrakcja danych strategii sprzedaży;
 • Porównywanie cen konkurencji;
 • Zbieranie leadów;
 • Dostosowywanie propozycji;
 • Zarządzanie zamówieniami;
 • Działania posprzedażowe

I wiele więcej…

 • Wprowadzanie danych;
 • Predykcyjne utrzymanie ruchu;
 • Zarzadzanie logistyką;
 • Kontrola zapasów;
 • Generowanie zamówień zakupu;
 • Przetwarzanie zamówień;
 • Śledzenie przesyłki

I wiele więcej…

 • Testy jednostkowe;
 • Testy integracyjne;
 • Kompleksowe testy;
 • Testy wydajności

I wiele więcej…

Jak RPA może pomóc Twojej organizacji?​