Blog

Automatyzacja AP z wykorzystaniem OCR i RPA: Przyszłość finansów

Przyszłość finansów: Rewolucja w procesie rozliczeń dostawców dzięki OCR i RPA 💼🤖 Lista zadań podczas procesu rozliczeń dostawców (AP) wydaje się niekończąca, a błąd może być kosztowny. To skomplikowany proces, który obejmuje wiele kroków. Automatyzacja AP przy wykorzystaniu technologii OCR (Optical Character Recognition) i RPA (Robotic Process Automation) staje się odpowiedzią na rosnące wyzwania działów finansowych. Pozwala uwolnić czas pracowników, aby mogli skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Dzięki technologii cyfrowej mogą poprawić i przyspieszyć podejmowanie decyzji, minimalizować ryzyko i przewidywać przyszłe wyniki finansowe. Według badania Prophix’s 2023 Finance Leaders Survey, ponad 65% liderów finansowych chce zautomatyzować połowę swoich zadań do końca 2023 roku. Ale aby to osiągnąć, potrzebują odpowiednich narzędzi. 📊📈 Co to jest automatyzacja AP? Proces automatyzacji AP umożliwia zespołowi rozliczeń dostawców przetwarzanie faktur cyfrowo, wykorzystując technologię OCR i RPA, zamiast wykonywać to ręcznie. Eliminuje to monotonne i czasochłonne zadania związane z ręcznym wprowadzaniem danych, co przyczynia się do poprawy efektywności i eliminacji błędów. Czemu warto automatyzować rozliczenia dostawców? Automatyzacja procesu rozliczeń dostawców niesie ze sobą wiele korzyści: ⏰ Oszczędność czasu: Eliminacja ręcznych etapów przetwarzania faktur przyspiesza cały proces. 💪 Zwiększenie efektywności: Skrócenie czasów zatwierdzania i zwiększenie produktywności. ✅ Zwiększenie dokładności: Redukcja błędów, zwłaszcza w płatnościach. 📝 Wdrażanie zgodności: Budowa solidnych ścieżek audytu. 🤔 Mniejsza liczba pytań: Brak pytań o status płatności, ponieważ po wykonanej pracy robot informuje o wszystkich statusach. Jakie Zadania w AP Można Zautomatyzować? W procesie rozliczeń dostawców wiele zadań może być zautomatyzowanych, przynosząc oszczędności czasu i kosztów: 💻 Wprowadzanie danych: Automatyzacja wprowadzania danych eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych. Zobacz jak pomogliśmy firmie Trans.eu zautomatyzować migrację danych do systemu ERP 🧾 Dopasowanie faktur: Trójstronne dopasowywanie faktur pozwala na szybkie i dokładne dopasowanie faktur do innych dokumentów. 📊 Kodowanie faktur: Automatyzacja pozwala ustawić zasady, które automatycznie dodają właściwy kod z księgi głównej do każdej faktury. ✅ Zatwierdzanie: Automatyczne wysyłanie zatwierdzeń do wszystkich niezbędnych zatwierdzających przyspiesza proces. Technologie OCR i RPA rewolucjonizują sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi finansami. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także bardziej efektywna i dokładna kontrola nad płatnościami oraz budowanie lepszych relacji z dostawcami. Ta inwestycja kształtuje przyszłość finansów firmy. 🚀💰 Dowiedź się więcej i umów darmową konsultację, aby porozmawiać o możliwościach automatyzacji w Twojej firmie! Autorka: Monika Serafin, Service Delivery Manager

czytaj więcej »
Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy w erze cyfrowej transformacji

𝐊𝐥𝐮𝐜𝐳𝐨𝐰𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐲𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐞𝐫𝐳𝐞 𝐜𝐲𝐟𝐫𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐢 🤝🚀 Cyfrowa transformacja rozwija się w przedsiębiorstwach finansowych niemal każdej wielkości, a jedno staje się jasne: dyrektor finansowy musi odgrywać kluczową rolę w strategii automatyzacji i standaryzacji kluczowych procesów w całej organizacji. Badania pokazują, że aż 87% ankietowanych dyrektorów finansowych wymienia standaryzację, centralizację i automatyzację procesów jako główny cel transformacji cyfrowej. Integracja narzędzi cyfrowych jest jednak wciąż wyzwaniem, ponieważ 42% liderom finansowym brakuje cyfrowej transformacji finansów 💼⏰. Jak skutecznie zautomatyzować procesy księgowe i finansowe? Dyrektorzy finansowi muszą podchodzić do tego z holistycznym podejściem. Istotna jest integracja różnych technologii oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do prognozowania i symulacji 🤖. Dodatkowo, korzystanie z możliwości chmury pozwala na standaryzację i ciągłe innowacje w działaniach organizacji ☁️. Wprowadzenie tych zmian umożliwia dyrektorom finansowym osiągnięcie sukcesu w dynamicznym i wymagającym środowisku biznesowym. Jednak jak czerpać korzyści z automatyzacji funkcji księgowych i finansowych? Oto kilka wskazówek: 1️⃣ Sprzeciw pracowników – automatyzacja nie powinna być postrzegana jako zagrożenie, a pracownicy i menedżerowie muszą być przekonani o zasadności automatyzacji i płynących z niej korzyści. 2️⃣ Połącz każdy etap procesu – automatyzacja przebiega wzdłuż odpowiednich łańcuchów procesów. Zadania na końcu procesu mogą być zautomatyzowane tylko wtedy, gdy odpowiednie zadanie wstępne zostanie wykonane na początku 🔄. 3️⃣ Holistyczne podejście do technologii – kompleksowe i zintegrowane podejście do rozwoju, wdrożenia i zarządzanie technologią w organizacji. Automatyzacja procesów finansowych to nie tylko trend, ale przyszłość, która przyniesie większą efektywność i konkurencyjność organizacjom. Dyrektor finansowy musi wprowadzić organizację w cyfrową transformację poprzez skupienie się na automatyzacji, standaryzacji i integracji technologii, zachowując jednocześnie zaangażowanie pracowników. To przyszłościowe podejście przyniesie efektywność i przewagę konkurencyjną w dynamicznym świecie biznesu💪📈. Skontaktuj się z Monika Serafin, aby omówić, w jaki sposób możemy pomóc Ci zautomatyzować procesy księgowe i finansowe w Twojej firmie 💬 Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »