Automatyzacja AP z wykorzystaniem OCR i RPA: Przyszłość finansów

Przyszłość finansów: Rewolucja w procesie rozliczeń dostawców dzięki OCR i RPA 💼🤖

Lista zadań podczas procesu rozliczeń dostawców (AP) wydaje się niekończąca, a błąd może być kosztowny. To skomplikowany proces, który obejmuje wiele kroków. Automatyzacja AP przy wykorzystaniu technologii OCR (Optical Character Recognition) i RPA (Robotic Process Automation) staje się odpowiedzią na rosnące wyzwania działów finansowych. Pozwala uwolnić czas pracowników, aby mogli skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. Dzięki technologii cyfrowej mogą poprawić i przyspieszyć podejmowanie decyzji, minimalizować ryzyko i przewidywać przyszłe wyniki finansowe.

Według badania Prophix’s 2023 Finance Leaders Survey, ponad 65% liderów finansowych chce zautomatyzować połowę swoich zadań do końca 2023 roku. Ale aby to osiągnąć, potrzebują odpowiednich narzędzi. 📊📈

Co to jest automatyzacja AP?

Proces automatyzacji AP umożliwia zespołowi rozliczeń dostawców przetwarzanie faktur cyfrowo, wykorzystując technologię OCR i RPA, zamiast wykonywać to ręcznie. Eliminuje to monotonne i czasochłonne zadania związane z ręcznym wprowadzaniem danych, co przyczynia się do poprawy efektywności i eliminacji błędów.

Czemu warto automatyzować rozliczenia dostawców?

Automatyzacja procesu rozliczeń dostawców niesie ze sobą wiele korzyści:

⏰ Oszczędność czasu: Eliminacja ręcznych etapów przetwarzania faktur przyspiesza cały proces.

💪 Zwiększenie efektywności: Skrócenie czasów zatwierdzania i zwiększenie produktywności.

✅ Zwiększenie dokładności: Redukcja błędów, zwłaszcza w płatnościach.

📝 Wdrażanie zgodności: Budowa solidnych ścieżek audytu.

🤔 Mniejsza liczba pytań: Brak pytań o status płatności, ponieważ po wykonanej pracy robot informuje o wszystkich statusach.

Jakie Zadania w AP Można Zautomatyzować?

W procesie rozliczeń dostawców wiele zadań może być zautomatyzowanych, przynosząc oszczędności czasu i kosztów:

💻 Wprowadzanie danych: Automatyzacja wprowadzania danych eliminuje błędy związane z ręcznym wprowadzaniem danych. Zobacz jak pomogliśmy firmie Trans.eu zautomatyzować migrację danych do systemu ERP

🧾 Dopasowanie faktur: Trójstronne dopasowywanie faktur pozwala na szybkie i dokładne dopasowanie faktur do innych dokumentów.

📊 Kodowanie faktur: Automatyzacja pozwala ustawić zasady, które automatycznie dodają właściwy kod z księgi głównej do każdej faktury.

✅ Zatwierdzanie: Automatyczne wysyłanie zatwierdzeń do wszystkich niezbędnych zatwierdzających przyspiesza proces.

Technologie OCR i RPA rewolucjonizują sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi finansami. To nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale także bardziej efektywna i dokładna kontrola nad płatnościami oraz budowanie lepszych relacji z dostawcami. Ta inwestycja kształtuje przyszłość finansów firmy. 🚀💰

Dowiedź się więcej i umów darmową konsultację, aby porozmawiać o możliwościach automatyzacji w Twojej firmie!

Autorka: Monika Serafin, Service Delivery Manager