Blog

Przemiany w Świecie Biznesu: Narzędzia AI w połączeniu z robotyzacją

Przemiany w Świecie Biznesu: Narzędzia AI w połączeniu z robotyzacją 🤖 Wiele firm nadal poszukuje rozwiązań, które pozwolą im pozostać konkurencyjnymi dzięki szczuplejszym zespołom. Niestety, często oznacza to, że pracownicy są zmuszeni do wykonywania większej ilości pracy przy mniejszym wsparciu, co powoduje powszechne wypalenie odczuwalne w różnych branżach i na różnych stanowiskach. 🧑‍💼 Aby zwalczyć poczucie wypalenia, obserwujemy zwiększone zainteresowanie pracowników nowymi technologiami, które pozwalają im wykonywać pracę szybciej i lepiej. Przykładem jest Chat GPT firmy OpenAI, który przekroczył 100 milionów użytkowników zaledwie dwa miesiące po uruchomieniu. Narzędzia AI umożliwiają szybsze znajdowanie informacji. Technologia automatyzacji biznesu oparta na sztucznej inteligencji pomaga wykonawcom skrócić czas spędzany na powtarzalnych zadaniach! Pracownicy zapytani o to, jakie aspekty ich pracy zmieniłyby się dzięki narzędziom do automatyzacji opartym na sztucznej inteligencji, odpowiedzieli, że chcieliby: Większą elastyczność, jeśli chodzi o ich środowisko pracy 📈 Więcej czasu na naukę nowych umiejętności 📚 Więcej czasu podczas dnia pracy, aby skupić się na krytycznych zadaniach ⌚ Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju swoich umiejętności, pokazywania swojej wartości dla organizacji i skupienia się na pracy, która ich pasjonuje – ma kluczowe znaczenie. Firmy mają ogromną szansę na zapewnienie swoim pracownikom technologii, która może zwiększyć satysfakcję z pracy, podnieść produktywność i doprowadzić do nowych przełomów w innowacjach biznesowych 🕴️ 🙌. Wprowadzenie automatyzacji RPA w połączeniu z zaawansowaną sztuczną inteligencją stanowi obiecujący krok w kierunku zwalczania wypalenia zawodowego. Dzięki temu dynamicznemu duetowi technologii, pracownicy zyskują wyższą elastyczność, mając więcej czasu na rozwijanie nowych umiejętności oraz skupienie się na istotnych zadaniach. Te innowacyjne narzędzia nie tylko podnoszą efektywność pracy, lecz także przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonych i satysfakcjonujących środowisk zawodowych. 🤖 Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jak AI w połączeniu z RPA może pomóc Twoim pracownikom! Autorka: Monika Serafin, Service Delivery Manager

czytaj więcej »
Człowiek rozmawiający z robotem

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji Jak liderzy biznesowi mogą zmaksymalizować potencjał wprowadzenia Generative AI 🧑‍💻 📈 W ciągu ostatniej dekady gwałtownie wzrosły inwestycje w innowacyjne technologie. Według badania McKinsey z 2022 r., „wykorzystanie sztucznej inteligencji wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat” 📱 Liderzy biznesowi coraz częściej postrzegają generatywną sztuczną inteligencję jako potężne narzędzie do innowacji i rozwiązywania problemów. Generative AI może służyć do automatyzacji złożonych procesów, tworzenia spersonalizowanych doświadczeń dla klientów, a nawet generowania nowych pomysłów i projektów 🧑‍💼 Jednak przedsiębiorcy muszą być świadomi potencjalnych pułapek generatywnej sztucznej inteligencji i powinni zapewnić podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania: 1️⃣ Halucynacje — sztuczna inteligencja może generować niedokładne lub wprowadzające w błąd wyniki, zwłaszcza w przypadku złożonych danych lub obrazów. Mogą one stanowić istotną wadę w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak opieka zdrowotna czy usługi finansowe, gdzie spójność i dokładność mają kluczowe znaczenie. 2️⃣ Deepfake — algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji mogą tworzyć media na podstawie wzorców wyuczonych z istniejących danych. Jednak ich niewłaściwe użycie może prowadzić do tworzenia deepfake’ów – takich jak zmanipulowane filmy lub obrazy – które rozpowszechniają dezinformację. Tworzenie wysoce realistycznych fałszywych mediów może nawet prowadzić do szantażu i utraty reputacji. 3️⃣ Prostota — generatywna sztuczna inteligencja może być nieprzejrzysta, co utrudnia zrozumienie, w jaki sposób dochodzi do decyzji lub wyników. Może to prowadzić do braku zaufania i może utrudniać wyjaśnienie wyników zainteresowanym stronom. 4️⃣ Kwestie prawne i etyczne — podobnie jak w przypadku każdej technologii sztucznej inteligencji, Generative AI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi związanymi z prywatnością danych, własnością intelektualną i stronniczością. Liderzy biznesowi muszą przestrzegać odpowiednich praw i przepisów, a także zajmować się kwestiami etycznymi związanymi z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. 5️⃣ Kwestie związane z zabezpieczeniem — udostępniana duża ilość danych przez użytkowników w celu generowania nowych treści daje modelom Generative AI więcej danych do trenowania i ulepszania. Jednocześnie sprawia, że ​​dane są podatne na naruszenia bezpieczeństwa i problemy z prywatnością danych. Konieczne jest upewnienie się, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych i danych klientów. Liderzy biznesowi, zdają sobie sprawę z potencjału, jaki oferuje generative AI. Coraz chętniej włączają ją do swoich szerszych planów transformacji cyfrowej. Ważne jest, aby pamiętać o jednym. Chociaż technologia jest taka sama dla wszystkich, jej przyjęcie i wdrożenie pomoże firmom w różnicowaniu ich ofert i zmianie modelu operacyjnego 🧑‍💻 Skontaktuj się z nami i dowiedź się jak możemy pomóc Ci w cyfrowej transformacji. Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »