W jaki sposób RPA usprawnia wypłaty w Hotelach Pytloun?

Blue Minimalist Quotes LinkedIn Post (5)

Problem

Wypłaty w w hotelach Pytloun wiązały się z długim i uciążliwym dla pracowników procesem. Były dodatkowo obarczone wysokim ryzykiem błędów ze względu na liczne rozbieżności.

Co obejmowała wypłata?

  • Menedżer hotelu musiał wpisać w karcie obecności liczby przepracowanych godzin oraz dni wolnych od pracy każdego pracownika, w tym podziałów zmiany, które oblicza się odrębnie.
  • Dział HR sprawdzał wszystkie dane ręcznie i wprowadzał je do dwóch wcześniej przygotowanych arkuszy Excel. Dopiero wtedy było możliwe przetworzenie wynagrodzeń, premii i dni wolnych od pracy.
  • To zadanie trwało 2-3 dni.
  • Ostatecznie, po obliczeniu wynagrodzeń, dane musiały zostać dodatkowo przeniesione do systemu wypłat ERP POHODA.

Rozwiązanie

Wdrożenie RPA pozwoliło na ograniczenie pracy ręcznej do minimum, a liczba błędów zmniejszyła się. Dzięki wprowadzeniu naszego rozwiązania udało się zaoszczędzić 2-3 dni pracy.

Jak wygląda automatyzacja pracy przygotowana przez Xelto Digital?

  • Robot pracuje raz w miesiącu nocą i sprawdza wszystkie karty każdego pracownika w każdym hotelu.
  • Kierując się nazwą pracownika, robot znajduje właściwą kartę obecności, sprawdza liczbę przepracowanych godzin, zmiany oraz dni wolne od pracy, a także przypisuje je do właściwych kolumn w obu kartach.
  • W sytuacji, gdy zmiana pracownika ulega modyfikacji, informacja ta jest odnotowywana, a liczba godzin obliczana zgodnie z przyjętymi zasadami.
  • Kiedy robot przetworzy dane wszystkich pracowników, uruchamia system ERP POHODA i wprowadza obliczone wynagrodzenia.
  • Gdy zespół HR pojawia się rano w biurze, ma już zestaw gotowych danych. Jego zadanie polega jedynie na sprawdzeniu poprawności przetworzenia raportów oraz ręcznej kontroli danych w systemie ERP. Potem może rozpocząć procedurę wypłat.

W jaki sposób RPA może pomóc Twojej organizacji?​