Migracja danych do systemu Merit ERP

Problem

Współpraca Trans.eu z XELTO DIGITAL rozpoczęła się od automatyzacji jednego z kluczowych na tamten moment procesów – migracji danych. Była konieczna, ponieważ Klient przechodził zmianę systemu księgowego. Jej najważniejszym etapem jest poprawne przeniesienie wszystkich informacji pomiędzy starym a nowym systemem.


Kluczowym oczekiwaniem Trans.eu było szybkie i bezbłędne wprowadzenie danych księgowych do nowego systemu ERP. Wyzwaniem było to, że dotyczyły one aż trzech spółek. Każda z nich wykorzystuje różne rodzaje dokumentów. W efekcie logika pobierania i wprowadzania informacji różniła się w każdej z nich. A to stwarzało zagrożenie pojawienia się błędów podczas ich migracji i zbyt dużej czasochłonności procesu.

Rozwiązanie

Cały projekt migracji składał się z kilku odrębnych faz.

  • Podczas fazy przygotowawczej zostały wygenerowane pliki JPK pochodzące z systemów Klienta. Zostały odpowiednio przekonwertowane oraz zmapowane z odpowiednimi słownikami w celu opracowania plików wejściowych dla robota.
  • Na tak przygotowanych plikach wejściowych można było rozpocząć prace programistyczne w kontekście wprowadzania danych do systemu Merit ERP.
  • Po zakończeniu wstępnych prac robot został uruchomiony w środowisku testowym systemu. Pozwoliło to na bezpieczną weryfikację poprawności jego działania i dodanie modułów, które mogły obsłużyć wcześniej nierozpoznane wyjątki.
  • Po odpowiednich korektach robot został uruchomiony w środowisku produkcyjnym.

Działanie robota ściśle odpowiadało zadaniu, które miał wykonać.

  • Jego uruchomienie ręczne poprzedzała zawsze odpowiednia konfiguracja. Była ona uzależniona np. od miesiąca księgowego lub rodzaju wprowadzanych dokumentów.
  • Robot pobierał odpowiednie dane z pliku wejściowego i logował się do systemu.
  • W zależności od procesowanych dokumentów, wybierał on odpowiedni okres księgowania oraz rejestr, do którego wprowadzone mają być dane.
  • W przypadku dokumentów niemających pozycji VAT był wypełniany nagłówek dokumentu, a następnie jego kolejne pozycje.
  • Jeżeli dane pochodziły np. z faktury sprzedaży, uzupełniane były również stosowne pozycje odnoszące się do podatku VAT.
  • Jeśli w trakcie wypełniania danych system zwrócił komunikat błędu, jego treść była pobierana i zapisywana w raporcie końcowym. Na jego podstawie identyfikowano dokumenty wymagające ręcznej interwencji.

Wynikiem automatyzacji było poprawne wprowadzenie danych księgowych dla trzech procesowanych spółek. Łączny czas faktycznej migracji danych w środowisku produkcyjnym wynosił ok. 2,5 miesiąca kalendarzowego. W tym okresie robot wprowadził do systemu ponad 90 000 pozycji księgowych.

Jak RPA może pomóc Twojej organizacji?​