Blog

Człowiek rozmawiający z robotem

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji Jak liderzy biznesowi mogą zmaksymalizować potencjał wprowadzenia Generative AI 🧑‍💻 📈 W ciągu ostatniej dekady gwałtownie wzrosły inwestycje w innowacyjne technologie. Według badania McKinsey z 2022 r., „wykorzystanie sztucznej inteligencji wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat” 📱 Liderzy biznesowi coraz częściej postrzegają generatywną sztuczną inteligencję jako potężne narzędzie do innowacji i rozwiązywania problemów. Generative AI może służyć do automatyzacji złożonych procesów, tworzenia spersonalizowanych doświadczeń dla klientów, a nawet generowania nowych pomysłów i projektów 🧑‍💼 Jednak przedsiębiorcy muszą być świadomi potencjalnych pułapek generatywnej sztucznej inteligencji i powinni zapewnić podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania: 1️⃣ Halucynacje — sztuczna inteligencja może generować niedokładne lub wprowadzające w błąd wyniki, zwłaszcza w przypadku złożonych danych lub obrazów. Mogą one stanowić istotną wadę w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak opieka zdrowotna czy usługi finansowe, gdzie spójność i dokładność mają kluczowe znaczenie. 2️⃣ Deepfake — algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji mogą tworzyć media na podstawie wzorców wyuczonych z istniejących danych. Jednak ich niewłaściwe użycie może prowadzić do tworzenia deepfake’ów – takich jak zmanipulowane filmy lub obrazy – które rozpowszechniają dezinformację. Tworzenie wysoce realistycznych fałszywych mediów może nawet prowadzić do szantażu i utraty reputacji. 3️⃣ Prostota — generatywna sztuczna inteligencja może być nieprzejrzysta, co utrudnia zrozumienie, w jaki sposób dochodzi do decyzji lub wyników. Może to prowadzić do braku zaufania i może utrudniać wyjaśnienie wyników zainteresowanym stronom. 4️⃣ Kwestie prawne i etyczne — podobnie jak w przypadku każdej technologii sztucznej inteligencji, Generative AI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi związanymi z prywatnością danych, własnością intelektualną i stronniczością. Liderzy biznesowi muszą przestrzegać odpowiednich praw i przepisów, a także zajmować się kwestiami etycznymi związanymi z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. 5️⃣ Kwestie związane z zabezpieczeniem — udostępniana duża ilość danych przez użytkowników w celu generowania nowych treści daje modelom Generative AI więcej danych do trenowania i ulepszania. Jednocześnie sprawia, że ​​dane są podatne na naruszenia bezpieczeństwa i problemy z prywatnością danych. Konieczne jest upewnienie się, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych i danych klientów. Liderzy biznesowi, zdają sobie sprawę z potencjału, jaki oferuje generative AI. Coraz chętniej włączają ją do swoich szerszych planów transformacji cyfrowej. Ważne jest, aby pamiętać o jednym. Chociaż technologia jest taka sama dla wszystkich, jej przyjęcie i wdrożenie pomoże firmom w różnicowaniu ich ofert i zmianie modelu operacyjnego 🧑‍💻 Skontaktuj się z nami i dowiedź się jak możemy pomóc Ci w cyfrowej transformacji. Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »