Blog

Przykłady wdrożeń inteligentnej automatyzacji

Przykłady wdrożeń 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗻𝗲𝗷 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝘆𝘇𝗮𝗰𝗷𝗶 𝘄 𝘁𝗼𝗽𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗰𝗵 💡 Inteligentna automatyzacja procesów (IPA) jest obecnie wykorzystywana przez coraz więcej firm ze względu na jej zdolność do przyspieszania i automatyzacji procesów, zwiększania dokładności i możliwości przetwarzania danych 24 godziny na dobę. 🤖 1️⃣ Zagraniczna firma płatnicza wykorzystuje IPA do usprawnienia ekstrakcji i wprowadzania danych z wielu źródeł, w tym komunikacji z obsługą klienta, wiadomości e-mail, raportów i aplikacji korporacyjnych. Jej celem jest aktualizacja krytycznych aspektów, takich jak dane klientów, zakupy, przesyłki, stan zapasów i informacje o dostawie. Firma wykorzystała moc sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do zautomatyzowania procesu analizy dokumentów. 📄 2️⃣ Jednym z przykładów wykorzystania IPA jest testowanie formatów reklam w aplikacji serwisu streamingowania muzyki. Wcześniej pracownicy musieli ręcznie testować każdą reklamę, aby upewnić się, że dźwięk i grafika są zgodne ze specyfikacją każdej reklamy, ale byli w stanie zautomatyzować ten proces za pomocą IPA, co zapewnia, że dźwięk i grafika są odpowiednie dla każdej reklamy. 🎧 3️⃣ Agencja marketingowa wykorzystała IPA do automatyzacji i optymalizacji różnych aspektów procesu obsługi klienta. CEO firmy. Stwierdził, że IPA jest potężnym narzędziem do obsługi klienta, które może tworzyć wartość zarówno dla klientów, jak i firm. Jednak zawsze będzie istniała potrzeba połączenia IPA z ludzką wiedzą specjalistyczną, tworząc model hybrydowy, który wykorzystuje mocne strony obu rozwiązań. 👥 4️⃣ Jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się zarządzaniem inwestycjami zautomatyzowała rozwiązania, takie jak inteligentne przetwarzanie dokumentów. Łączy to sztuczną inteligencję i automatyzację w celu szybkiego i dokładnego wyodrębniania danych z dokumentów biznesowych. W rezultacie firma była w stanie zmodernizować swoje podstawowe systemy w celu ujednolicenia procesów, danych i doświadczeń klientów. 📊 Inteligentna automatyzacja to przyszłość pracy. 🤖 Dowiedź się jak możesz wprowadzić IPA do Twojej firmy i skontaktuj się z nami 💬

czytaj więcej »