Blog

Człowiek rozmawiający z robotem

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji

Pułapki generatywnej sztucznej inteligencji Jak liderzy biznesowi mogą zmaksymalizować potencjał wprowadzenia Generative AI 🧑‍💻 📈 W ciągu ostatniej dekady gwałtownie wzrosły inwestycje w innowacyjne technologie. Według badania McKinsey z 2022 r., „wykorzystanie sztucznej inteligencji wzrosło ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat” 📱 Liderzy biznesowi coraz częściej postrzegają generatywną sztuczną inteligencję jako potężne narzędzie do innowacji i rozwiązywania problemów. Generative AI może służyć do automatyzacji złożonych procesów, tworzenia spersonalizowanych doświadczeń dla klientów, a nawet generowania nowych pomysłów i projektów 🧑‍💼 Jednak przedsiębiorcy muszą być świadomi potencjalnych pułapek generatywnej sztucznej inteligencji i powinni zapewnić podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania: 1️⃣ Halucynacje — sztuczna inteligencja może generować niedokładne lub wprowadzające w błąd wyniki, zwłaszcza w przypadku złożonych danych lub obrazów. Mogą one stanowić istotną wadę w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak opieka zdrowotna czy usługi finansowe, gdzie spójność i dokładność mają kluczowe znaczenie. 2️⃣ Deepfake — algorytmy generatywnej sztucznej inteligencji mogą tworzyć media na podstawie wzorców wyuczonych z istniejących danych. Jednak ich niewłaściwe użycie może prowadzić do tworzenia deepfake’ów – takich jak zmanipulowane filmy lub obrazy – które rozpowszechniają dezinformację. Tworzenie wysoce realistycznych fałszywych mediów może nawet prowadzić do szantażu i utraty reputacji. 3️⃣ Prostota — generatywna sztuczna inteligencja może być nieprzejrzysta, co utrudnia zrozumienie, w jaki sposób dochodzi do decyzji lub wyników. Może to prowadzić do braku zaufania i może utrudniać wyjaśnienie wyników zainteresowanym stronom. 4️⃣ Kwestie prawne i etyczne — podobnie jak w przypadku każdej technologii sztucznej inteligencji, Generative AI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi związanymi z prywatnością danych, własnością intelektualną i stronniczością. Liderzy biznesowi muszą przestrzegać odpowiednich praw i przepisów, a także zajmować się kwestiami etycznymi związanymi z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. 5️⃣ Kwestie związane z zabezpieczeniem — udostępniana duża ilość danych przez użytkowników w celu generowania nowych treści daje modelom Generative AI więcej danych do trenowania i ulepszania. Jednocześnie sprawia, że ​​dane są podatne na naruszenia bezpieczeństwa i problemy z prywatnością danych. Konieczne jest upewnienie się, że stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony swoich danych i danych klientów. Liderzy biznesowi, zdają sobie sprawę z potencjału, jaki oferuje generative AI. Coraz chętniej włączają ją do swoich szerszych planów transformacji cyfrowej. Ważne jest, aby pamiętać o jednym. Chociaż technologia jest taka sama dla wszystkich, jej przyjęcie i wdrożenie pomoże firmom w różnicowaniu ich ofert i zmianie modelu operacyjnego 🧑‍💻 Skontaktuj się z nami i dowiedź się jak możemy pomóc Ci w cyfrowej transformacji. Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »

Połączenie RPA i AI w inteligentną automatyzację

Inteligentna automatyzacja procesów – RPA i AI łączą siły 🤖 🧠 Automatyzacja Procesów Biznesowych (RPA) oraz Sztuczna Inteligencja (AI) stanowią dwie z najbardziej innowacyjnych technologii ostatnich lat. Oba te rozwiązania mają potencjał znacząco usprawnić procesy biznesowe oraz zwiększyć wydajność organizacji. Kombinacja RPA i AI umożliwia stworzenie inteligentnej automatyzacji, która może przewyższyć możliwości każdej z tych technologii osobno. Dzięki inteligentnej automatyzacji, systemy mogą uczyć się samodzielnie i dostosowywać do zmieniających się warunków, podejmować decyzje na podstawie analizy danych oraz wykonywać zadania, które są zbyt trudne lub złożone dla ludzi. W rezultacie poprawia się jakość i precyzja wykonywanych zadań. 📈 Wprowadzenie inteligentnej automatyzacji jest częstym krokiem po tradycyjnym RPA, które doskonale radzi sobie z powtarzalnymi zadaniami bez nadzoru. Następnym etapem jest poszerzenie możliwości automatyzacji poprzez dodanie do RPA sztucznej inteligencji, co okazuje się być kluczowym elementem dla biznesu. Dzięki zastosowaniu narzędzi AI, takich jak inteligentne przetwarzanie dokumentów czy NLP, możliwe jest automatyczne kategoryzowanie wiadomości e-mail lub rozumienie ich treści, co pozwala na obsługę nieustrukturyzowanego tekstu. 📄 📩 Przykłady zastosowań inteligentnej automatyzacji: 💰 Finanse: księgowanie, rozliczanie płatności i raportowanie finansowe 📊 Administracja: skanowanie dokumentów, tworzenie raportów i wysyłanie korespondencji ⚙️ Produkcja: kontrola jakości, monitorowanie produkcji i planowanie produkcji 🚛 Logistyka: planowanie transportu, śledzenie przesyłek i zarządzanie magazynem 💬 Obsługa klienta: udzielanie odpowiedzi na pytania klientów, rozwiązywanie problemów i zgłaszanie reklamacji Jesteśmy ekspertami w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań automatyzacji, które pomagają naszym klientom poprawić wydajność, obniżyć koszty i podnieść jakość obsługi klienta. 📊 Jesteśmy przekonani, że możemy Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celów biznesowych dzięki inteligentnej automatyzacji! 😃 Skontaktuj się z nami! Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »