Blog

Ewolucja roli księgowego: Dlaczego umiejętności programowania są ważne?

Rola księgowego 𝐞𝐰𝐨𝐥𝐮𝐮𝐣𝐞 – dlaczego umiejętności 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 są istotne? 💻 Badania dr Anny Karmańskiej z 𝐔𝐧𝐢𝐰𝐞𝐫𝐬𝐲𝐭𝐞𝐭𝐮 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐊𝐚𝐭𝐨𝐰𝐢𝐜𝐚𝐜𝐡 pokazują, że umiejętności kodowania mogą przynieść księgowym wiele korzyści. Dzięki odpowiednim umiejętnościom kodowania księgowi mogą zautomatyzować procesy i i poprawić efektywność danych w organizacji. ⏰📊 Może to zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów przy 𝐰𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐢 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐭𝐰𝐚𝐫𝐳𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐝𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡. Dodatkowo, umiejętności kodowania pomagają w dokładniejszej 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐢 𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐣𝐦𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐮 𝐝𝐞𝐜𝐲𝐳𝐣𝐢. To prowadzi do zaawansowanych raportów i wizualizacji, które zapewniają głębszy wgląd w dane finansowe. 🔍💡 Główne bariery, z jakimi borykają się księgowi w rozwijaniu umiejętności kodowania, to brak czasu i wiedzy na temat tego, jakie umiejętności w zakresie oprogramowania nabyć i jak to zrobić. Inne bariery obejmują przekonanie, że nauka kodowania jest „poza zakresem” dla księgowego (63%) czy obawę, że jest to zbyt trudne do nauczenia. Przy odpowiednim 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐮 i opiece programistów 𝐑𝐏𝐀, nauka sztuki programowania może być relatywnie prosta! 💪📚 Pracownicy księgowości, którzy korzystają z technologii 𝐑𝐏𝐀, mogą samodzielnie tworzyć programy i automatyzacje. Narzędzia 𝐑𝐏𝐀 są przyjazne dla użytkownika i nie wymagają głębokiej wiedzy technicznej. Dostępne są dla szerokiego grona użytkowników, nawet tych bez wykształcenia technicznego. 🤝🤖 Wyniki badań wykazują, że programowanie przynosi liczne korzyści w życiu zawodowym księgowych, włączając skuteczną automatyzację zadań oraz zaawansowaną analizę danych. To nie tylko umiejętność techniczna, ale także rozwija inne cechy kluczowe dla pracodawców i pracowników, takie jak abstrakcyjne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność i praca zespołowa. 💪 Badania pokazują, że umiejętności programowania są coraz ważniejsze dla księgowych. Dowiedz się jak nasze szkolenia z RPA mogą pomóc! Skontaktuj się z nami! Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »