Blog

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy w erze cyfrowej transformacji

𝐊𝐥𝐮𝐜𝐳𝐨𝐰𝐚 𝐫𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐲𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 𝐰 𝐞𝐫𝐳𝐞 𝐜𝐲𝐟𝐫𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣𝐢 🤝🚀 Cyfrowa transformacja rozwija się w przedsiębiorstwach finansowych niemal każdej wielkości, a jedno staje się jasne: dyrektor finansowy musi odgrywać kluczową rolę w strategii automatyzacji i standaryzacji kluczowych procesów w całej organizacji. Badania pokazują, że aż 87% ankietowanych dyrektorów finansowych wymienia standaryzację, centralizację i automatyzację procesów jako główny cel transformacji cyfrowej. Integracja narzędzi cyfrowych jest jednak wciąż wyzwaniem, ponieważ 42% liderom finansowym brakuje cyfrowej transformacji finansów 💼⏰. Jak skutecznie zautomatyzować procesy księgowe i finansowe? Dyrektorzy finansowi muszą podchodzić do tego z holistycznym podejściem. Istotna jest integracja różnych technologii oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do prognozowania i symulacji 🤖. Dodatkowo, korzystanie z możliwości chmury pozwala na standaryzację i ciągłe innowacje w działaniach organizacji ☁️. Wprowadzenie tych zmian umożliwia dyrektorom finansowym osiągnięcie sukcesu w dynamicznym i wymagającym środowisku biznesowym. Jednak jak czerpać korzyści z automatyzacji funkcji księgowych i finansowych? Oto kilka wskazówek: 1️⃣ Sprzeciw pracowników – automatyzacja nie powinna być postrzegana jako zagrożenie, a pracownicy i menedżerowie muszą być przekonani o zasadności automatyzacji i płynących z niej korzyści. 2️⃣ Połącz każdy etap procesu – automatyzacja przebiega wzdłuż odpowiednich łańcuchów procesów. Zadania na końcu procesu mogą być zautomatyzowane tylko wtedy, gdy odpowiednie zadanie wstępne zostanie wykonane na początku 🔄. 3️⃣ Holistyczne podejście do technologii – kompleksowe i zintegrowane podejście do rozwoju, wdrożenia i zarządzanie technologią w organizacji. Automatyzacja procesów finansowych to nie tylko trend, ale przyszłość, która przyniesie większą efektywność i konkurencyjność organizacjom. Dyrektor finansowy musi wprowadzić organizację w cyfrową transformację poprzez skupienie się na automatyzacji, standaryzacji i integracji technologii, zachowując jednocześnie zaangażowanie pracowników. To przyszłościowe podejście przyniesie efektywność i przewagę konkurencyjną w dynamicznym świecie biznesu💪📈. Skontaktuj się z Monika Serafin, aby omówić, w jaki sposób możemy pomóc Ci zautomatyzować procesy księgowe i finansowe w Twojej firmie 💬 Autorka: Joanna Sioła, Customer Experience Specialist

czytaj więcej »