Proces zarządzania danymi wykonawcy w JD Edwards

Problem

Ze względu na dynamiczny rozwój, w roku 2020, firma IMI Hydronic Engineering postanowiła wykorzystać pracownika wirtualnego. Firma mierzyła się z dużą liczbą zapytań od klientów z całego świata i w związku z tym potrzebowała przyspieszenia obsługi. Klienci nie mogli długo czekać na odpowiedź.

Tymczasem około 420 wniosków do ręcznego przetwarzania każdego miesiąca było bardzo dużym wyzwaniem. Osoba odpowiedzialna za to zadanie poświęcała średnio aż 15 minut na każdy wniosek. Potrzebna była automatyzacja.

Rozwiązanie

Xelto przeanalizowało potrzeby biznesowe IMI Hydronic Engineering. Stworzyliśmy proces automatyzacji, który spełnił cele biznesowe: pozwolił przyspieszyć i usprawnić obsługę zapytań.

  • W skład automatyzacji wchodzi konfiguracja/modyfikacja/dezaktywacja/reaktywacja danych wykonawcy w systemie JD Edwards. Wymagane informacje są generowane w formularzu Excel Request Form w portalu ServiceNow.
  • Robot zatwierdza aktualny numer wersji, poprawność i kompletność pliku XLSM oraz wykorzystuje zapytania SQL w bazie danych JD Edwards.
  • W kolejnym kroku robot wykorzystuje dane wykonawcy odnośnie do wszystkich istotnych zapytań biznesowych, wypełnia dane w wymaganych polach, zmienia je i włącza do zlecenia.
  • Na koniec robot aktualizuje status prośby w ServiceNow i wysyła klientowi raport podsumowujący. Obejmuje on unikalny numer wykonawcy z księgi adresowej.
  • W przypadku błędów na którymkolwiek etapie procesu robot informuje operatora o incydencie. MA to miejsce po trzech nieskutecznych próbach wykonania zadania.

Jak RPA może pomóc Twojej organizacji?​