Generowanie płatności bankowych

Problem

W ramach pilotowego procesu automatyzacji klient wybrał obsługę pakietów finansowych. Biorąc pod uwagę złożoność tego procesu, liczył on, że wdrożenie robotyzacji pozwoli na istotne odciążenie siły roboczej.

Przygotowanie pakietów finansowych wymagało zatwierdzenia pracowników na różnych stanowiskach, w różnych momentach procesu. Ilość danych do weryfikacji była bardzo duża, co stwarzało dodatkowe ryzyko błędów.

Rozwiązanie

Automatyzacja skupiła się na przygotowaniu plików do płatności przed wysłaniem ich do banku.

  • Robot odbiera zlecenia w skrzynce przychodzącej i zatwierdza ich poprawność.
  • Po zalogowaniu do systemu JD Edwards robot generuje pakiety płatności i rozpoczyna ich przetwarzanie. Korzysta on z różnych narzędzi na każdym z etapów przetwarzania.
  • Robot wykorzystuje zewnętrzny system OCR do weryfikacji faktur, loguje się na stronie Białej Listy Polskiego Ministerstwa Finansów i za pomocą plików Excel generuje szczegółowe raporty końcowe.
  • Wyniki automatyzacji są weryfikowane. Pracownik otrzymuje sprawdzone i zatwierdzone pliki, które może wysłać do banku.

Jak RPA może pomóc Twojej organizacji?​