Technologiczne trendy, czyli co nas czeka w 2023 roku

Nowy rok zapowiada się dla branży IT bardzo ciekawie. Rośnie znaczenie automatyzacji, sztucznej inteligencji, analizy big data oraz nowych metod walki z hakerami. Instytut Gartnera szacuje, że globalne wydatki na IT w roku 2023 wzrosną o ponad 5%, aż do 4,6 BLN dolarów. Natomiast wartość rynku IT w Polsce wyniesie 56,6 mln zł, a do 2026 wzrośnie o prawie 10 mln. Według raportu Deloitte nowe trendy technologiczne zdominują najbliższe miesiące i będą miały ogromny wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach. Jego siłą napędową są trzy elementy: zarządzanie technologią, bezpieczeństwo cyfrowe oraz modernizacja platform.

TREND TECHNOLOGICZNY NR 1 – METAVERSE, czyli kiedy przedsiębiorstwa zaczną wykorzystywać możliwości AR i VR

Metaverse to wirtualny świat, z którego można korzystać za pomocą aplikacji AR i gogli do VR. Do tej pory takie doświadczenia były zarezerwowane dla obszaru rozrywki. Jednak w tej technologii drzemie ogromny potencjał. Szacuje się, że do roku 2026 około 25% konsumentów będzie spędzać około jednej godziny dziennie w wirtualnej rzeczywistości.

Tymczasem aktualnie tylko 30% firm wykorzystuje tę technologię i posiada gotowe produkty i usługi. Jednak obecnie METAVERSE coraz częściej staje się narzędziem dla biznesu. Niektóre firmy już zaczęły wykorzystywać możliwości „nieograniczonej i wirtualnej rzeczywistości“ do budowania modeli biznesowych.

Aktualne trendy pokazują, że już wkrótce przestrzeń Internetu stanie się dla wielu organizacji ciekawym miejscem do interakcji z klientami. Dzięki takiemu podejściu będzie można na nowo zbudować zaangażowanie i lojalność odbiorców oraz testować nowe pomysły.

TREND TECHNOLOGICZNY NR 2 – ARTIFICIAL INTELLIGENCE, czyli jak bezgranicznie zaufać sztucznej inteligencji

Przedsiębiorstwa wykorzystujące AI (sztuczną inteligencję) skutecznie budują zaufanie do siebie i swoich narzędzi. A to staje się ich przewagą konkurencyjną.

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji mogą wykonywać zadania podobne do ludzkich. Dzięki temu wchodzą w sferę podejmowania decyzji wykraczających poza proste reguły biznesowe, które są oparte o uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Firmy, które planują swój rozwój w kierunku zwiększenia wykorzystywania sztucznej inteligencji, muszą wiedzieć, jak ważnym czynnikiem jest zaufanie do wybranego AI. Ma równie duże znaczenie co ilość czy siła algorytmów. Dlatego klienci będą wybierać technologie, które są dla nich wiarygodne. Jeśli to kryterium nie będzie spełnione, nie będą chcieli z nich korzystać.

TREND TECHNOLOGICZNY NR 3 – CHMURA, czyli jak okiełznać chaos ponad chmurami

Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta już z rozwiązań chmurowych, a możliwości ich wykorzystywania stale rosną. Niestety wiele organizacji czuje się przytłoczonych wielością zastosowań chmur.

Rozwiązaniem tego problemu może stać się koncepcja multicloud. Założenie tej technologii opiera się na zoptymalizowaniu złożoności środowisk chmurowych i scaleniu zarządzania nimi przy pomocy jednego panelu kontroli. Daje on wielu platformom chmurowym dostęp do wspólnych usług.

Ważnym aspektem w przypadku używania tego narzędzia jest kwestia cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na określone ryzyko nie wszystkimi danymi można zarządzać w ramach multicloud.

TREND TECHNOLOGICZNY NR 4 – LUDZIE, czyli jak ważna jest elastyczność pracowników IT

Bardzo szybki rozwój technologiczny oznacza również ogromne wyzwanie dla ludzi i ich kompetencji. Kwalifikacje technologiczne szybko ulegają dezaktualizacji. Organizacje nie są w stanie zatrudniać nowych pracowników z określonymi kwalifikacjami przy każdej zmianie technologicznej. Dlatego doświadczeni menedżerowie stawiają na elastycznych członków zespołu – takich, którzy szybko adaptują się do zmian i poszerzają kompetencje.

Dzięki temu nowoczesne firmy są w stanie kreować, doskonalić i zatrzymywać najlepszych specjalistów. Jednocześnie takie podmioty zapewniają sobie stały dostęp do profesjonalistów dzięki tworzeniu atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz przemyślanej struktury organizacyjnej. Jest ona oparta nie tylko o umiejętności IT, ale także o zdolności interpersonalne. To stwarza pracownikom optymalne warunki do elastycznego rozwoju w obszarze nowych technologii wewnątrz organizacji.

TREND TECHNOLOGICZNY NR 5 – DECENTRALIZACJA ARCHITEKTURY I EKOSYSTEMÓW, czyli technologia blockchain

Blockchain to lista rekordów powiązanych są ze sobą przy użyciu kryptografii, która jest wykorzystywana w aplikacjach, modelach biznesowych, systemach, architekturze IT, łańcuchach dostaw oraz cyberbezpieczeństwie. Systemy oparte na tej technologii stały się kluczowe przy tworzeniu oraz monetyzacji aktywów cyfrowych. Są też wykorzystywane w procesie budowania cyfrowego zaufania.

Rosnąca świadomość potencjału tej technologii wynika z głębokiego zrozumienia jej roli w wzmacniania wzrostu wiarygodności. To rozwiązanie przynosi coraz większej liczbie firm nieocenione korzyści.

TREND TECHNOLOGICZNY NR 6 – MODERNIZACJA SYSTEMÓW, czyli jak mainframe nabiera tempa

W związku z szybko zmieniającymi się technologiami pozbywanie się przestarzałych i coraz rzadziej używanych systemów przestało być opłacalne. Dlatego organizacje najczęściej dążą do ich modernizacji oraz łączenia z nowymi technologiami.

Technologia mainframe gwarantuje kilkudziesięcioletnie wsparcie dla działającego oprogramowania. Dzięki temu umożliwia działanie niektórych rozwiązań informatycznych nawet jeszcze od ubiegłego wieku.

Dla dużej części organizacji bezsprzeczne zalety technologii mainframe są nie do przecenienia. Pojedyncze serwery mainframe oferują najwyższą na rynku wydajność. Co więcej, gwarantują również elastyczną skalowalność, wysoką dostępność (HA) oraz nieprzerwane działanie w przypadku rozległych awarii (DR). Warto zwrócić uwagę, że sama technologia mainframe ciągle jest rozwijana.

Jak zatem widać, obecnie trendy technologiczne kładą duży nacisk na automatyzację i integrację systemów z jednej strony, a z drugiej – na bezpieczeństwo. To sprawia, że podążanie za nimi jest opłacalne w długofalowej perspektywie.

 

Autor: Monika Serafin – Service Delivery Manager

 

Źródła:

https://www.rp.pl/analizy-rzeczpospolitej/art37619441-technologiczne-trendy-na-2023-r

https://isportal.pl/jakie-beda-trendy-technologiczne-w-2023-roku/

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/trendy-technologiczne-tech-trends-raport.html

https://www.computerworld.pl/news/10-trendow-technologicznych-na-2023-r-prognoza-Gartnera,441848.html