Zásady ochrany osobních údajů a cookies

Tyto stránky vlastní společnost Xelto Digital Sp. z o.o. se sídlem v Krakově v Polsku („Xelto“). Tyto
zásady ochrany osobních údajů a cookies (dále jen „zásady“) jsou navrženy tak, aby informovaly
uživatele webové stránky www.xeltodigital.com (dále jen „uživatel“) o postupech společnosti Xelto
při shromažďování, používání a zveřejňování informací, které může uživatel prostřednictvím této
stránky poskytnout. . Před použitím nebo odesláním informací na tento web si prosím přečtěte celé
tyto zásady. Tato stránka se řídí příslušnými polskými zákony.

Souhlas uživatele

Používání tohoto webu představuje souhlas uživatele s aplikací těchto zákonů a předpisů a s
podmínkami zásad společnosti Xelto. Kdykoli uživatel zadá informace prostřednictvím tohoto webu,
souhlasí se shromažďováním, používáním a zveřejňováním těchto informací v souladu s těmito
zásadami.

Sběr informací

Stejně jako mnoho jiných webových stránek i tato stránka aktivně shromažďuje informace od svých
návštěvníků, a to jak kladením konkrétních otázek uživatelům, tak tím, že umožňuje uživateli přímo s
námi komunikovat prostřednictvím e-mailu. Některé z informací, které uživatel zadá, mohou být
osobně identifikovatelné informace (tj. Informace, které lze s uživatelem jednoznačně identifikovat,
například celé jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.).

Některé oblasti tohoto webu mohou vyžadovat, aby uživatel zadal informace, aby mohl uživatel těžit
ze specifikovaných funkcí (například e-mailová upozornění nebo předplatné bulletinu). Uživatel bude
na každém sběrném místě informován, jaké informace jsou požadovány a k čemu.

Při procházení webu lze určité informace pasivně shromažďovat (tj. Shromažďovat, aniž by je uživatel
aktivně poskytoval) pomocí různých technologií a prostředků, jako jsou adresy internetového
protokolu, soubory cookie, internetové značky a sběr navigačních dat.

IP adresy

Tato stránka používá adresy internetového protokolu (IP). IP adresa je číslo přidělené počítači
uživatele poskytovatelem internetových služeb uživatele, takže uživatel může přistupovat k internetu

a je obecně považován za neosobní identifikovatelnou informaci, protože ve většině případů je IP
adresa dynamická (mění se pokaždé, když se uživatel připojí k Internet), spíše než statické (jedinečné
pro počítač konkrétního uživatele). Xelto používá IP adresu uživatele k diagnostice problémů se
serverem Xelto, hlášení agregovaných informací, určení nejrychlejší cesty, kterou má počítač
uživatele použít při připojení k webu Xelto, a správu a vylepšení webu.

Soubory cookie

Webové stránky společnosti Xelto používají „cookies“. Cookie je malý textový soubor, který se ukládá
do počítače, tabletu nebo telefonu uživatele, když uživatel navštíví web, který mu pomůže
zapamatovat si informace o uživateli a jeho preferencích.

Některé soubory cookie se smažou, když uživatel zavře svůj prohlížeč. Jedná se o tzv. Relační cookies.
Ostatní zůstanou v zařízení uživatele, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud je uživatel nevymaže
z mezipaměti. Tyto soubory se označují jako trvalé soubory cookie a umožňují Xelto pamatovat si na
uživatele jako na vracejícího se návštěvníka.

Cookies, které Xelto používá, nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak se
návštěvníci pohybují po webu, když jej používají. To nám pomáhá zlepšit fungování našich webových
stránek, například zajištěním toho, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Soubory cookie
společnosti Xelto nám také umožňují přizpůsobit zobrazení obsahu obsahu podle preferencí
nastavených uživatelem.

Xelto používá relační cookies pro následující účely:

Umožnit uživateli přenášet informace napříč stránkami našeho webu a vyhnout se nutnosti znovu
zadávat informace.
V rámci registrace umožnit uživateli přístup k uloženým informacím.
Chcete-li sestavit anonymní agregované statistiky, které nám umožní pochopit, jak uživatelé používají
naše webové stránky, a pomůže nám zlepšit strukturu našich webových stránek.
Společnost Xelto používá trvalé soubory cookie pro následující účely:

Pomůže nám rozpoznat uživatele jako jedinečného návštěvníka (pouze číslo), když se uživatel vrátí na
náš web, a umožní nám přizpůsobit obsah tak, aby odpovídal preferovaným zájmům uživatele.
Chcete-li sestavit anonymní agregované statistiky, které nám umožní pochopit, jak uživatelé používají
naše webové stránky, a pomůže nám zlepšit strukturu našich webových stránek.

Interně identifikovat uživatele podle názvu účtu, e-mailové adresy, ID zákazníka a umístění
(geografické a počítačové ID / IP adresa).
Přizpůsobit obsah podle preferencí uživatele.
Třetí strany slouží cookies prostřednictvím této webové stránky. Tyto soubory cookie třetích stran se
používají k následujícím účelům:

Poskytovat obsah na našem webu a sledovat, zda uživatelé na tento obsah klikají.
K ovládání toho, jak často se uživateli zobrazuje konkrétní obsah.
Chcete-li spočítat počet anonymních uživatelů našich stránek. Pro analýzu využití webových stránek.
Uživatel může nastavit svůj prohlížeč tak, aby upozorňoval uživatele, když uživatel obdrží cookie, což
uživateli dává možnost rozhodnout se, zda jej přijme.

Uživatel může také nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval ukládání cookies vůbec, ale měl by si
uvědomit, že to může omezit používání našich webových stránek nebo služeb. Uživatel může najít
více informací o cookies na www.cookiecentral.com/faq

Použití informací

Není-li uvedeno jinak, může společnost Xelto používat informace uživatele ke zlepšení obsahu našich
stránek, k přizpůsobení stránek podle preferencí uživatele, ke sdělování informací uživateli (pokud si
to uživatel vyžádal), pro naše marketingové a výzkumné účely a pro účely uvedené v těchto zásadách.
Společnost Xelto může zveřejnit osobně identifikovatelné údaje uživatele, pokud to vyžadují příslušné
zákony, soudní příkazy nebo vládní předpisy.

Emailová adresa

Pokud se uživatel přihlásí k odběru našich e-mailových upozornění, Xelto shromažďuje e-mailovou
adresu uživatele. Tato adresa bude použita pouze pro informování uživatele, jak je uvedeno. Pokud si
uživatel přeje odhlásit se z našeho seznamu e-mailových upozornění, může tak učinit kdykoli, jak je
uvedeno v každém e-mailovém upozornění, které uživatel obdrží, nebo nás kontaktovat
prostřednictvím… .. @ xeltodigital.com

Přístup a opravy

Chcete-li, aby byly osobní identifikační údaje uživatele přesné, aktuální a úplné, kontaktujte nás
ohledně jakýchkoli nesprávných informací. Společnost Xelto aktualizuje nebo opraví osobně

identifikovatelné informace, které máme k dispozici a které uživatel prostřednictvím této stránky
dříve odeslal.

Bezpečnostní

Společnost Xelto podniká přiměřené kroky k ochraně osobně identifikovatelných údajů uživatele,
protože uživatel přenáší informace uživatele z počítače uživatele na náš web a chrání tyto informace
před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, prozrazením, pozměněním nebo zničením.
Uživatel by měl mít na paměti, že žádný internetový přenos není nikdy stoprocentně bezpečný nebo
bezchybný. Zejména e-mail odeslaný na tento web nebo z něj nemusí být bezpečný, a uživatel by
proto měl věnovat zvláštní pozornost rozhodování o tom, jaké informace nám uživatel pošle e-
mailem. Kromě toho tam, kde uživatel používá hesla, identifikační čísla nebo jiné speciální přístupové
funkce na tomto webu, je odpovědností uživatele je chránit.

Odkazy na jiné webové stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy nebo odkazy na jiné webové stránky. Uvědomte si, že
společnost Xelto nekontroluje jiné webové stránky a že se tyto zásady v žádném případě na tyto
webové stránky nevztahují. Xelto vybízí uživatele, aby si přečetl zásady ochrany osobních údajů a
používání cookies při každé návštěvě uživatele webových stránek.

Změny

Společnost Xelto může tyto zásady revidovat. Uživatel souhlasí s tím, že bude vázán všemi takovými
revizemi, a proto by měl pravidelně navštěvovat tuto stránku, aby zjistil aktuální podmínky, na které
je uživatel vázán. Tato politika byla naposledy pozměněna v květnu 2020.