Naše Práce

Generování bankovních plateb

Zegar 2

Ušetřený čas 

Wzrost 2

Zvýšená produktivita

Kasa 2

Snížené náklady

VÝZVA

Jako pilotní proces automatizace si klient zvolil odbavování bankovních platebních příkazů. S přihlédnutím ke složitosti tohoto procesu klient očekával největší úsporu pracovní doby uživatelů účastnících se tohoto procesu. Příprava platebních příkazů si vyžádala zapojení různých lidí v různou dobu a ověření obrovského množství dat.

ŘEŠENÍ

Automatizace spočívá v přípravě platebních souborů před jejich odesláním do banky. Robot přijímá objednávky ze své e-mailové schránky a ověřuje jejich správnost. Po přihlášení do systému JD Edwards Robot vygeneruje platební balíčky a začne je zpracovávat. Robot používá různé nástroje v různých fázích zpracování. Využívá externí OCR systém pro ověřování faktur, přihlašuje se na stránky White List Ministerstva financí a pomocí souborů Excel generuje podrobné závěrečné zprávy. Výsledky operací Robota jsou připravené a ověřené platební příkazy které může uživatel zákazníka odeslat do banky.

VÝHODY

  • 100% ověření dat,
  • Bezchybné zadávání dat do systému,
  • Výrazný nárust objemu zpracovaných dat na konci dne.

NÁZOR ZÁKAZNÍKA

Robotizace nejen několikanásobně zrychlila proces přípravy plateb, ale také zvýšila bezpečnost společnosti ověřováním bankovních účtů na každé zaplacené faktuře. Platby včetně přípravy podpůrných souborů v MS Excel, ověřování faktur a ověřování účtů s white listem jsou připraveny k načtení do banky ještě před příchodem zaměstnanců do kanceláře. Ušetřený čas lze věnovat jiným důležitějším úkolům v oblasti Treasury. Zapojení robota umožnilo bezproblémovou přípravu stovek převodů každý den, což pozitivně ovlivňuje Cash Management a snižuje náklady.

Bohatší o tyto zkušenosti nyní aktivně hledáme nové oblasti, které lze pokrýt procesem robotizace.

EVROPSKÝ FINANČNÍ SUPERVISOR

Více informací

Zanecháním kontaktních údajů obdržíte další materiály:
– Heatmaps – Nejvhodnější procesy pro automatizaci podle oddělení
– Whitelist – Výhody, které získáte implementací RPA
– Další případy použití – Několik dalších případů použití, které nejsou k dispozici na našich webových stránkách